Vepen säännöt

VESIPELASTUSKOKEIDEN SÄÄNNÖT

Sääntökirjoja voit ostaa kaikissa yhdistyksen järjestämissä kokeissa.

JUNIORILUOKKA
Ohjaajia voi olla kaksi (2), jolloin toinen on veneessä ja toinen rannalla. Ohjaajilla on käytettävissä kuusi (6) käskyä ilman virhepisteitä kussakin liikkeessä. Virheettömästä suorituksesta saa 25 ansiopistettä. Lopulliset pisteet saadaan, kun ansiopisteistä on vähennetty mahdolliset virhepisteet.
1. UINTI 30 m
Ennen liikkeen suorituksen alkua vene, jossa palkintotuomari, toinen ohjaaja ja koira ovat, ajetaan 30 m linjalla olevalle vasemman- tai oikeanpuoleiselle merkkipoijulle. Toinen ohjaaja on rannalla maalilinjan takana.
Liikkeen suorituksessa koiran tulee hypätä veneestä ja uida rantaan. Ajanotto alkaa ylituomarin merkistä ja päättyy, kun koiran säkä on ylittänyt maalilinjan. Koiran tulee ylittää maalilinja merkkipaalujen sisäpuolelta.
2. VENEEN NOUTO 30 m
Ennen liikkeen suorituksen alkua noudettava vene, jossa palkintotuomari ja toinen ohjaaja ovat, ajetaan 30 m linjalla olevalle vasemman- tai oikeanpuoleiselle merkkipoijulle. Veneeseen on kiinnitetty noin kolmen (3) metrin vetoköysi. Veneessä tulee olla vähintään kaksi (2) henkilöä, kuitenkin kaikilla koirilla sama määrä. Koira ja toinen ohjaaja ovat rannalla maalilinjan takana.
Liikkeen suorituksessa koira lähtee rannalta, noutaa veneen 30 metrin poijulta ja tuo veneen rantaan veneen vetoköydestä. Koira lähetetään maalilinjan takaa, ylituomarin ilmoittamasta paikasta. Vetoköysi annetaan koiralle palkintotuomarin merkistä. Koiran tulee ylittää maalilinja merkkipaalujen sisäpuolelta. Ajanotto alkaa ylituomarin merkistä ja päättyy, kun koiran säkä on ylittänyt maalilinjan.
Virhepisteet:
– koiran avustaminen, -2,5 p
– yli kuusi käskyä, jokaisesta ylimääräisestä käskystä -0,5 p
– koira jättää veneen alle viiden metrin päästä maalista, -1 p/alkava metri
– koira sivuuttaa maalilinjan yli 5 metriä, -2 p
– varaslähtö, -5 p
Ansiopisteet: Maksimipisteet 50
43 – 50 pistettä 1. tulos
36 – 42 pistettä 2. tulos
30 – 35 pistettä 3. tulos

ALOKASLUOKKA/ SOVELTUVUUSKOE

Ohjaajia voi olla kaksi (2), jolloin toisen on oltava veneessä ja toisen rannalla. Ohjaajilla on käytettävissä kuusi (6) käskyä ilman virhepisteitä kussakin liikkeessä.
Virheettömästä liikkeen suorituksesta saa 25 ansiopistettä. Lopulliset pisteet saadaan, kun ansiopisteistä on vähennetty mahdolliset virhepisteet.
1. VENEESTÄ HYPPY JA UINTI 50 m
Ennen liikkeen suorituksen alkua vene, jossa palkintotuomari, koira ja toinen ohjaaja ovat, ajetaan 50 metrin poijulle. Toinen ohjaaja on rannalla maalilinjan takana. Liikkeen suorituksessa koira hyppää veneestä, joka on kiinnitetty 50 m merkkipoijuun ja ui rantaan. Ajanotto alkaa ylituomarin merkistä ja se päättyy, kun koiran säkä ylittää maalilinjan. Koiran tulee ylittää maalilinja merkkipaalujen sisäpuolelta.
2. ESINEEN VIENTI 30 m
Ennen liikkeen suorituksen alkua vene, jossa palkintotuomari ja toinen ohjaaja ovat, ajetaan 30 m linjalla olevalle vasemman- tai oikeanpuoleiselle merkkipoijulle. Koira ja toinen ohjaaja ovat rannalla maalilinjan takana. Liikkeen suorituksessa koira vie ohjaajan sille antaman esineen rannalta veneelle ja luovuttaa sen veneessä olevalle ohjaajalle. Koira lähetetään maalilinjan takaa, ylituomarin ilmoittamasta paikasta. Suoritus ja ajanotto alkavat ylituomarin merkistä, jonka jälkeen vientiesine annetaan koiralle. Vientiesine on ohjaajan oma ja sen on oltava ylituomarin hyväksymä. Vientiesine annetaan koiralle suuhun. Veneessä oleva ohjaaja saa ottaa esineen koiralta, kun hän ylettää siihen. Ajanotto pysähtyy, kun veneessä oleva ohjaaja saa esineen.
3. VENEEN NOUTO 30 m
Ennen liikkeen suorituksen alkua vene, jossa palkintotuomari ja toinen ohjaaja ovat, ajetaan 30 m linjalla olevalle vasemman- tai oikeanpuoleiselle merkkipoijulle. Veneeseen on kiinnitetty noin kolmen (3) metrin vetoköysi. Veneessä on kaikilla koirilla sama määrä henkilöitä, kuitenkin vähintään kaksi (2). Koira ja toinen ohjaaja ovat rannalla maalilinjan takana. Liikkeen suorituksessa koira lähtee rannalta, noutaa veneen 30 metrin poijulta ja tuo veneen rantaan veneen vetoköydestä. Koira lähetetään maalilinjan takaa, ylituomarin ilmoittamasta paikasta. Vetoköysi annetaan koiralle palkintotuomarin merkistä. Koiran tulee ylittää maalilinja merkkipaalujen sisäpuolelta. Ajanotto alkaa ylituomarin merkistä ja päättyy, kun koiran säkä on ylittänyt maalilinjan.
4. HUKKUVAN PELASTAMINEN 30 m
Ennen liikkeen suorituksen alkua venettä, jossa palkintotuomari, mahdollinen toinen ohjaaja ja pelastettava henkilö ovat, aletaan soutaa rannasta kohti 50 metrin poijua. Kun vene on 30 m linjalla, hukkuva pudottautuu veteen. Venettä ajetaan eteenpäin vielä noin 10 m.
Liikkeen suorituksessa koira lähtee rannalta ja hakee pelastettavan rantaan. Koira lähetetään maalilinjan takaa, ylituomarin ilmoittamasta paikasta. Ajanotto alkaa, kun pelastettava henkilö pudottautuu veteen. Pelastettava henkilö loiskuttelee 30 metrin linjalla. Pelastettava ei saa kutsua koiraa eikä käyttää käskysanoja. Koiran on joko tartuttava pelastettavan kädessä olevaan ”kädenjatkeeseen” tai pelastettava tarttuu koiran päällä oleviin valjaisiin. Ajanotto päättyy, kun koiran säkä ylittää maalilinjan. Koiran tulee ylittää maalilinja merkkipaalujen sisäpuolelta.
Virhepisteet:
– koiran avustaminen, -5 p
– yli kuusi käskyä, jokaisesta ylimääräisestä käskystä – 1 p
– koira jättää esineen/veneen/pelastettavan alle (5) viiden metrin päähän maalista/veneestä, -2 p/metri
– koira sivuuttaa maalilinjan, -1 p/sivuutettu alkava metri
– varaslähtö, -5 p
– koira ei tartu veneen vetoköyteen/pelastettavaan ensimmäisellä yrityksellä, -2 p/uusi yritys
– koira ei luovuta esinettä ensimmäisellä yrityksellä, –2 p/uusi yritys
– veneen vetoköysi heitetään veteen, –5 p
– koiran uudelleen lähettäminen, -2 p
Ansiopisteet: Maksimipisteet 100
90 – 100 pistettä 1. tulos
80 – 89 pistettä 2. tulos
65 – 79 pistettä 3. tulos (hyväksytty)
AVOIN LUOKKA
Koiralla on vain yksi (1) ohjaaja. Ohjaaja on siinä paikassa (rannalla tai veneessä), mistä koira lähtee suorittamaan tehtävää, jollei liikekohtaisissa ohjeissa ole muuta määritelty. Ohjaajalla on käytettävissä kolme (3) käskyä ilman virhepisteitä kunkin liikkeen suorituksessa.
Virheettömästä suorituksesta saa 25 ansiopistettä. Lopulliset pisteet saadaan, kun ansiopisteistä on vähennetty mahdolliset virhepisteet.
1. UINTI JA VENEEN NOUTO 50 m
Ennen liikkeen suorituksen alkua vene, jossa palkintotuomari, koira sekä ohjaaja niin halutessaan ovat, ajetaan 50 metrin linjalla olevalle poijulle. Toinen vene, jossa on kaksi koetoimitsijaa, ajetaan 30 m linjalla olevalle vasemman- tai oikeanpuoleiselle merkkipoijulle, veneen keula radan keskilinjan suuntaan. Tähän veneeseen on kiinnitetty noin kolmen (3) metrin mittainen vetoköysi. Koiran ohjaaja voi valita, onko hän koiran kanssa samassa veneessä vai rannalla maalilinjan takana.
Liikkeen suorituksessa koira hyppää veneestä, joka on kiinnitetty 50 m merkkipoijuun, hakee toisen veneen 30 metrin linjalta ja vetää sen rantaan. Ajanotto alkaa ylituomarin merkistä, jonka jälkeen koira saa hypätä veneestä ja lähteä noutamaan toista venettä. Kun koira on noin kymmenen (10) metrin päässä noudettavasta veneestä, heitetään vetoköysi veneestä veteen. Koiran tulee tarttua vetoköyteen ja hinata vene rantaan. Koiran tulee ylittää maalilinja merkkipaalujen sisäpuolelta. Ajanotto alkaa ylituomarin merkistä ja päättyy, kun koiran säkä on ylittänyt maalilinjan.
2. PELASTUSRENKAAN VIENTI 30 m
Ennen liikkeen suorituksen alkua vene, jossa palkintotuomari ja koetoimitsija ovat, ajetaan 30 m linjalla olevalle vasemman- tai oikeanpuoleiselle merkkipoijulle.
Liikkeen suorituksessa ohjaaja lähettää koiran viemään pelastusrenkaan veneelle, jossa koira luovuttaa pelastusrenkaan vientiköydestä koetoimitsijalle. Ohjaaja lähettää koiran maalilinjan takaa, ylituomarin ilmoittamasta paikasta. Pelastusrengas saa olla vedessä lähetettäessä, mutta pelastusrenkaassa kiinni oleva köysi on oltava ohjaajan kädessä. Ajanotto alkaa ylituomarin merkistä, jonka jälkeen vientiesine annetaan köydestä koiralle suuhun. Ajanotto päättyy, kun koira on luovuttanut vientiköyden koetoimitsijalle veneellä.
3. OHJATTU VENEEN NOUTO 30 m
Ennen liikkeen suorituksen alkua vene, jossa palkintotuomari ja koetoimitsija ovat, ajetaan 30 m linjalla olevalle vasemman- tai oikeanpuoleiselle merkkipoijulle. Tähän veneeseen on kiinnitetty noin kolmen (3) metrin mittainen vetoköysi. Ohjaaja voi näyttää koiralle noudettavan veneen, mutta vetoköyttä ei näytetä koiralle ennen suoritusta. Toinen vene, jossa on koetoimitsija (soutaja) ajetaan toiselle 30 m linjalla olevalle poijulle. Veneitä lähdetään soutamaan kohti poijuja samanaikaisesti. Ohjaaja ja koira ovat rannalla maalilinjan takana.
Liikkeen suorituksessa koiran tulee noutaa se vene, jossa vetoköysi on, ja tuoda se rantaan. Koira lähetetään maalilinjan takaa, ylituomarin ilmoittamasta paikasta. Ajanotto alkaa ylituomarin merkistä. Kun koira on noin viiden (5) metrin päässä noudettavasta veneestä, koetoimitsija ojentaa vetoköyden koiralle. Koiran tulee tarttua vetoköyteen ja hinata vene rantaan. Koiran tulee ylittää maalilinja merkkipaalujen sisäpuolelta. Ajanotto päättyy, kun koiran säkä ylittää maalilinjan.
4. HUKKUVAN PELASTAMINEN 50 m VENEESTÄ LÄHTIEN
Ennen liikkeen suorituksen alkua vene, jossa palkintotuomari, ohjaaja ja koira ovat, ajetaan 30 m linjalla olevalle vasemman- tai oikeanpuoleiselle merkkipoijulle. Toinen vene, jossa on koetoimitsija (soutaja) ja pelastettava henkilö, ajetaan 50 metrin poijulle. Venettä, jossa koira ja ohjaaja ovat, aletaan soutaa kohti toista 30 metrin linjalla olevaan poijua. Veneen ollessa oletetulla radan keskilinjalla, pelastettava henkilö pudottautuu ylituomarin merkistä veteen.
Liikkeen suorituksessa koiran tulee hypätä liikkuvasta veneestä, hakea pelastettava ja tuoda hänet rantaan. Ajanotto alkaa, kun pelastettava pudottautuu veteen. Tällöin ohjaaja saa lähettää koiran suorittamaan tehtävää. Pelastettava henkilö loiskuttelee 50 metrin merkkipoijun linjalla, mutta ei pidä kiinni merkkipoijusta. Pelastettava ei saa kutsua koiraa, eikä käyttää käskysanoja. Koiran on joko tartuttava pelastettavan kädessä olevaan ”kädenjatkeeseen” (dummy tai vastaava), tai pelastettava tarttuu koiran päällä oleviin valjaisiin. Kun koira on hypännyt veneestä, vene, jossa ohjaaja on, soudetaan rantaan. Ohjaaja siirtyy veneestä maalilinjan taakse. Koiran tulee ylittää maalilinja merkkipaalujen sisäpuolelta. Ajanotto päättyy, kun koiran säkä ylittää maalilinjan.
Virhepisteet:
– koiran avustaminen, -5 p
– yli kolme käskyä, jokaisesta ylimääräisestä käskystä – 1 p
– koira jättää vientiesineen/veneen/pelastettavan alle (5) viiden metrin päähän maalista/veneestä, -3 p/metri

– koira sivuuttaa maalilinjan, -1 p/sivuutettu alkava metri
– varaslähtö, -5 p
– koira ei tartu veneen vetoköyteen/pelastettavaan ensimmäisellä yrityksellä, -3 p/uusi yritys
– koira ei luovuta vientiesinettä ensimmäisellä yrityksellä, –3 p/uusi yritys
– koiran uudelleen lähettäminen, -3 p
– koira tarttuu pelastusrenkaaseen (renkaan vetoköyden sijaan), -5 p

Ansiopisteet: Maksimipisteet 100
90 – 100 pistettä 1. tulos
80 – 89 pistettä 2. tulos
65 – 79 pistettä 3. tulos (hyväksytty)
VOITTAJALUOKKA
Koiralla on vain yksi (1) ohjaaja, joka on aina siinä paikassa (rannalla tai veneessä), mistä koira lähtee suorittamaan tehtävää. Ohjaajalla on käytettävissä kaksi (2) käskyä ilman virhepisteitä kussakin liikkeessä.
Virheettömästä suorituksesta saa 25 ansiopistettä. Lopulliset pisteet saadaan, kun ansiopisteistä on vähennetty mahdolliset virhepisteet.
1. TOISEN VENEEN NOUTO 50 m
Ennen liikkeen suorituksen alkua vene, jossa palkintotuomari, koira ja ohjaaja ovat, ajetaan 50 m poijun linjalle noin 15 metriä keskilinjasta sivuun. Toinen vene, jossa on kaksi koetoimitsijaa, ajetaan keskilinjan vastakkaisella puolella olevalle 30 metrin poijulle. Tähän veneeseen on kiinnitetty noin kolmen (3) metrin vetoköysi, joka heitetään veteen jo rannasta lähtiessä.
Liikkeen suorituksessa koiran tulee ohjaajan käskystä hypätä liikkuvasta veneestä ja tuoda toinen vene rantaan. Ylituomarin merkistä kumpaakin venettä aletaan soutaa rannan suuntaisesti kohti keskilinjaa. Noudettavaa venettä soudetaan perä edellä, ettei vetoköysi mene veneen alle. Ohjaaja päättää itse, koska lähettää koiran suorittamaan tehtävää. Ajanotto alkaa koiran lähdöstä tai viimeistään, kun vene, jossa koira ja ohjaaja ovat, ohittaa 50 metrin merkkipoijun. Koiran on hypättävä käskystä veteen ja vedettävä noudettava vene rantaan. Koiran tulee ylittää maalilinja merkkipaalujen sisäpuolelta. Ajanotto päättyy, kun koiran säkä on ylittänyt maalilinjan.
2. KÖYDEN VIENTI VENEESEEN 30 m
Ennen liikkeen suorituksen alkua vene, jossa palkintotuomari ja koetoimitsija ovat, ajetaan 30 m linjalla olevalle vasemman- tai oikeanpuoleiselle merkkipoijulle. Ennen veneen soutamista poijulle, ohjaaja saa asetella vientiköyden rannalle haluamallaan tavalla. Ohjaaja ja koira ovat rannalla maalilinjan takana.
Liikkeen suorituksessa ohjaaja lähettää koiran viemään köyden veneelle, jossa koira luovuttaa köyden koetoimitsijalle ja ui sen jälkeen takaisin rantaan. Koira lähetetään maalilinjan takaa, ylituomarin ilmoittamasta paikasta. Ajanotto alkaa ylituomarin merkistä, jonka jälkeen vientiköysi annetaan koiralle suuhun. Ohjaaja juoksuttaa köyttä käsiensä välistä eikä saa irrottaa köydestä suorituksen aikana. Koiran on luovutettava köysi veneessä olevalle koetoimitsijalle. Köyden luovutettuaan koiran on uitava takaisin rantaan köyteen tarttumatta. Ohjaaja ei saa kiristää köyttä luovutuksen jälkeen. Koiran tulee ylittää maalilinja merkkipaalujen sisäpuolelta. Ajanotto päättyy, kun koiran säkä ylittää maalilinjan.
3. PELASTUSRENKAAN NOUTO TOISELTA VENEELTÄ VENEESTÄ LÄHTIEN 30 m
Ennen liikkeen suorituksen alkua vene, jossa palkintotuomari, ohjaaja ja koira ovat, ajetaan 30 m linjalla olevalle vasemman- tai oikeanpuoleiselle merkkipoijulle. Toinen vene, jossa on kaksi koetoimitsijaa ja pelastusrengas, ajetaan toiselle 30 m linjalla olevalle poijulle.
Liikkeen suorituksessa koira lähetetään veneestä hakemaan pelastusrengas toiselta veneeltä ja tuomaan se ohjaajalle. Ajanotto alkaa ylituomarin merkistä, jonka jälkeen ohjaaja saa lähettää koiran. Koiran on hypättävä veneestä ja uitava toiselle veneelle. Kun koira on noin viiden (5) metrin päässä veneestä, koetoimitsija ojentaa pelastusrenkaassa kiinni olevan köyden koiralle. Koiran tulee ottaa kiinni köydestä. Koiran otettua köyden, koetoimitsija laskee pelastusrenkaan veteen. Koiran tulee viedä pelastusrengas ohjaajalle. Ajanotto päättyy, kun koira on luovuttanut pelastusrenkaan köyden ohjaajalle.
4. HUKKUVAN PELASTAMINEN PELASTUSRENKAALLA 30 m
Ennen liikkeen suorituksen alkua venettä, jossa palkintotuomari ja pelastettava henkilö ovat, aletaan soutaa rannasta kohti 50 metrin poijua. Kun vene on 30 m linjalla, hukkuva pudottautuu veteen. Hukkuva on vedessä passiivinen eikä loiskuttele. Venettä ajetaan eteenpäin vielä noin 10 m.
Liikkeen suorituksessa koira lähetetään rannalta viemään pelastusrengas hukkuvalle ja tuomaan pelastettava rantaan pelastusrenkaan köydestä. Koira lähetetään maalilinjan takaa, ylituomarin ilmoittamasta paikasta. Ajanotto alkaa pelastettavan pudottauduttua veteen. Tämän jälkeen ohjaaja saa lähettää koiran suorittamaan tehtävää. Pelastusrengas annetaan koiralle renkaaseen kiinnitetystä köydestä. Pelastusrengas saa olla vedessä lähetettäessä, mutta pelastusrenkaassa kiinni oleva köysi on oltava ohjaajan kädessä. Pelastettava henkilö on 30 metrin linjalla, mutta ei loiskuttele. Pelastettava ei kutsu koiraa eikä käytä käskysanoja. Koira ui pelastusrenkaan kanssa pelastettavan henkilön luo niin, että pelastettava pystyy tarttumaan pelastusrenkaaseen (esim. kiertämällä pelastettavan). Koira kuljettaa pelastettavan
rantaan. Koiran tulee ylittää maalilinja merkkipaalujen sisäpuolelta. Ajanotto päättyy, kun koiran säkä ylittää maalilinjan.
Virhepisteet:
– koiran avustaminen, -5 p
– yli kaksi käskyä, jokaisesta ylimääräisestä käskystä – 1 p
– koira jättää köyden/veneen/pelastettavan alle yhden (1) metrin päähän maalista/veneestä, -10 p
– koira sivuuttaa maalilinjan, -1 p/sivuutettu alkava metri – varaslähtö, – 5 p
– vientiköysi tai -esine annetaan uudelleen koiralle lähetettäessä, – 5 p
– koira tarttuu vientiköyteen uudelleen luovutuksen jälkeen, – 5 p
– koira ei luovuta vientiköyttä ensimmäisellä yrityksellä, – 5 p/uusi yritys
– koira tarttuu pelastusrenkaaseen (renkaan vetoköyden sijaan), -10 p
Ansiopisteet: Maksimipisteet 100
90 – 100 pistettä 1. tulos
80 – 89 pistettä 2. tulos
65 – 79 pistettä 3. tulos (hyväksytty)