JOVE RY:N KIERTOPALKINTO PARHAALLE
VEPETULOKKAALLE

Yleistä

Kiertopalkinto on ikuisesti kiertävä ja se jaetaan saajalleen yhdistyksen vuosikokouksessa. Kiertopalkinto jaetaan ensimmäisen kerran vuoden 2011 koetulosten perusteella.

Osallistumisoikeus

Kilpailu on avoin kaikille Joensuun Seudun Vesipelastuskoirat ry:n jäsenille. Ainakin yksi koiran omistaja (myöh. henkilö) on JoVe ry:n jäsen kilpailuvuoden alusta lukien. Jos henkilö on liittynyt yhdistyksen jäseneksi kesken vuoden, otetaan huomioon vain ne tulokset jona aikana henkilö on ollut yhdistyksen jäsenenä. Koiran asuinpaikka on Pohjois-Karjala kilpailuvuoden alusta tai siitä hetkestä lukien, kun henkilö on liittynyt yhdistyksen jäseneksi. Kilpailuun osallistuva koira on osallistunut ensimmäisen kerran virallisiin vesipelastuskokeisiin ko. kalenterivuoden aikana. Kiertopalkinnon kerran voittanut koira ei voi enää osallistua kilpailuun.

Palkinnon jako

Kiertopalkinto jaetaan virallisissa vesipelastuskokeissa parhaiten menestyneelle alokasluokan koirakolle. Kaikki osallistumisoikeuden omaavat koirakot kilpailevat tasavertaisina kiertopalkinnosta alokas ja/tai soveltuvuuskokeen tulosten perusteella.

Kilpailussa otetaan huomioon enintään kahden parhaan koetuloksen (ALO ja/tai SOVE) ansiopisteiden yhteismäärä ko. kalenterivuodelta.

Eniten pisteitä kerännyt koirakko voittaa kiertopalkinnon vuodeksi omakseen. Jos kaksi tai useampi koira päätyy tasapisteisiin, on voittaja se koira, jonka sijoitukset ovat ko. kokeissa paremmat. Sen jälkeen ratkaisee ko. kokeiden osasuoritusten yhteenlaskettu kokonaisaika siten, että nopein koira voittaa, toiseksi nopein tulee toiseksi jne.

Tulokset on ilmoitettava yhdistyksen sihteerille joulukuun loppuun mennessä hakulomakkeella. Kilpailijoiden on myös säilytettävä arvostelulomakkeet, joista on pyydettäessä toimitettava jäljennökset yhdistyksen käyttöön mikäli ansiopisteet/kokonaissuoritusaika eivät muutoin selviä.

Yhdistys kaiverruttaa kiertopalkintoon vuosiluvun sekä koiran virallisen nimen. Kiertopalkinnon haltija on velvollinen säilyttämään sitä huolellisesti ja sitoutuu korvaamaan sille aiheuttamansa vahingon tai sen katoamisen. Lisäksi palkinnon saaja vastaa palkinnon toimittamisesta seuraavan vuoden vuosikokoukseen edelleen jaettavaksi.

Kiertopalkinnon voittajalle jää muistoksi pienoispokaali, joka jaetaan yhdistyksen vuosikokouksessa varsinaisen kiertopalkinnon kanssa. Kiertopalkinnon mukana kiertää kansio, johon jokainen palkinnon haltija laittaa vuosittain koiransa kuvan ja liittää mukaan seuraavat tiedot: vuosiluku, koiran virallinen nimi, kutsumanimi, mahdolliset tittelit ja syntymäaika sekä omistajan ja ohjaajan nimi ja kotipaikkakunta. Kiertopalkinnon haltija on vastuussa kansiosta samoin kuin kiertopalkinnostakin.

Sääntömuutos

Sääntömuutosoikeus on yhdistyksen hallituksella.

Hakemuslomake

Vuoden vepetulokas -hakemus